אאא

המשטרה מודיעה על הסדרי תנועה זמניים עקב עבודות תשתית בכביש 1 למזרח ממחלף דניאל למחלף לטרון בתאריך 11.01.2018 (יום חמישי) בין השעות 23:00 בלילה עד 07:00 למחרת.

במהלך העבודות יחסם נתיב אחד מתוך 2 נתיבים בכביש 1 ממחלף דניאל למחלף לטרון.

נוכח הסדרי התנועה הזמניים, צפויים עומסי תנועה במקום. יש להישמע להוראות השוטרים ושימת לב לתמרור במקום.

לנוחיות הציבור, חסימות הצירים יסומנו בליל העבודות באפליקציית waze. מומלץ לציבור הנהגים להתעדכן.