אאא

הוראות הממונה על שוק ההון לשליחת הדוחות השנתיים באמצעים דיגיטליים לא יחולו על קשישים וצרכנים חרדים שאינם אמונים על שימוש במחשב, ברשת או בדואר אלקטרוני ואין ברשותם טלפונים חכמים שלא מאושרים על ידי גדולי ישראל, כך הודיע מר הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח ופיננסים, במענה לפניית יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ח"כ אורי מקלב בנושא לפני כחודש.

בדבריו פנה מקלב לממונה על שוק ההון בבקשה שלא לפגוע בציבור החרדי ולא לאפשר לגופים המוסדיים לשלוח לצרכנים את דוחות הביטוח והחיסכון השנתיים באופן אוטומטי על ידי אמצעים דיגיטליים למכשירי הטלפון החכמים אלא לאפשר לצרכנים לבחור את הדרך בה הם מעוניינים לקבל דוחות אלו.

"בכל הכבוד", מציין מקלב, "מדובר בשינוי שהוא לרעת הצרכנים. בעוד שאין ספק כי משלוח דיווחים שנתיים לצרכנים באמצעים אלקטרוניים על ידי הודעות SMS, יקלו על הגופים המוסדיים ויחסוך באופן ממשי בעלויותיהן, הרי שהוא מגלם פוטנציאל לפגיעה ממשית בצרכנים החרדים - אשר יש סכנה כי מידע חיוני ביחס לחסכונותיהם אצל אותם גופים מוסדיים, לא יגיע לידיהם. הגופים המוסדיים בישראל משרתים ציבור לקוחות גדול ומגוון, ממגזרים שונים - ביניהם עמיתים/מבוטחים רבים שאינם אמונים על שימוש במחשב, ברשת או בדואר אלקטרוני, ובכלל זאת קשישים, ועוד אשר השינוי המוצע צפוי לפגוע בנגישותם למידע קריטי אודות חסכונותיהם, ללא כל הצדקה".

יצוין, כי עד להוראה זו על החברות לבדוק באופן אקטיבי מול הצרכן באיזה דרך הוא בוחר לקבל את הדיווח השנתי שלו וכי משלוח הדיווח באמצעים דיגיטליים הינה רק לאחר הסמכה מפורשת של הצרכן אך כעת מבקשים בחברות לשנות זאת ולהטיל את האחריות על הצרכן כך שאם הצרכן לא השיב לפניית החברה רשאית היא לשלוח לו בדרך שתבחר.

במכתבו לח"כ מקלב מציין מר שרעבי כי רשות שוק ההון ביטוח וחיסון פועלת לשמירת העמיתים ומבוטחים בין היתר על ידי מתן מגוון כלים להעלאת המודעות הפנסיונית בקרב הציבור ולהנגשת המידע והזכויות למבוטחים כל זאת במטרה לאפשר למבוטחים קבלת החלטות מסכלות בנושא, בסיכומו של דבר לא נפגע במצב הקיים לגבי מבוטחים שאינם אמונים על האמצעים הדיגיטליים אלא נוסיף אמצעים נוספים לאוכלוסיות החפצות בכך ככל הניתן לצורכי כלל המבוטחים ומנגישות את המידע למבוטחים.