אאא

רבני שכונות וקהילות בציבור הליטאי מכל רחבי הארץ, המאוגדים תחת 'איגוד רבני הקהילות' התאספו במוצאי שבת בבני ברק לכינוס חיזוק מיוחד על ימי בין הזמנים ואחריות הרבנים מבחינה רוחנית על תלמידי הישיבות בימים אלה.

הכינוס התקיים בראשותו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין וכן בהשתתפות נשיאי האיגוד הגאון רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקא והגאון רבי דוד כהן ראש ושיבת חברון.

 הגר"ג אדלשטיין נואם בכינוס (באדיבות המצלם)

כפי שדווח ב"כיכר השבת", מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי כתב מכתב נדיר ומיוחד לכינוס בו הוא מפרט את ההידרדרות בשנים האחרונות בימי בין הזמנים בעולם הישיבות ואת הצורך להקפיד על תפילה במניין וכן מזהיר מהנופש במקומות עם מכשירים שאינם כשרים.

להלן מכתבו המלא של מרן שר התורה:

"הנה כמעט הייתי אומר לבטל לגמרי את הבין הזמנים והנופשים והדומים להם. כלום ניתנה הבין הזמנים אלא כדי להרגיע את המוח שנתייגע בתורה כל ה'זמן', כמו שכתב הרמב"ם, וכל זה כמעט לא שייך בזמנינו.

"מכל מקום כל הנופשים חייבים להיזהר מאוד שלא להפסיד את כל מה שהם קיבלו ב'זמן' (את כל הדרגות שהגיעו אליהם על ידי עמל התורה).

"ולכן חייבים להקפיד מאוד לקבוע כל יום עיתים לתורה, חוק ולא יעבור, כמו שכתב השולחן ערוך באורח חיים סימן קנ"ה ובמשנה ברורה שם, ולשמור מאוד על העיניים שהם סרסורי עבירה גדולים מאוד כדאיתא בירושלמי בברכות, ולא להפקיר את העיניים, ולא להיות בשום חדרים שיש בהם מכשירים טמאים (הכל בדיוק כמו שצריך להיזהר בתוך הזמן).

"ולהקפיד על כל דיני תפילה לפרטיה המבוארים בשולחן ערוך אורח חיים סימן צ' כגון להתפלל דווקא עם מניין ושיהיה ברכת כהנים וקריאת התורה מתוך ספר תורה כשר והפטרה מתוך נביא מתוך קלף.

"ולכן יפה עושים הרבנים שליט"א שמתכנסים לטקס עצות לתקן דברים הנ"ל, ונזכה על ידי זה להרבות כבוד שמיים ולזכות לגאולה השלימה במרה בימינו אמן".

כינוס רבני הקהילות
כינוס רבני הקהילות
כינוס רבני הקהילות
כינוס רבני הקהילות
כינוס רבני הקהילות
כינוס רבני הקהילות