אאא

"דבריו של מרן הראשון לציון הם אמת וצדק" אני יכול להעיד בידיעה ברורה על המכשלה הגדולה הזו במרוקו זעק הרב, אנשים ישבו לאכול בידיעה שהאוכל כשר וחציו בוודאי היה טריפה".

הרב דיבר מנהמת ליבו עד שהיו בקהל שממש חששו לשלומו.

המשיך הרב וזעק "מחובתנו לזעוק ולהתריע על המכשלה הגדולה שמטיילים רבים במרוקו נכשלים באכילת טריפות".

במקום התריעו רבנים נוספים על חברות שמארגנות פסח במרוקו ללא תעודת כשרות וללא השגחה צמודה ובוודאי נכשלים שם בטריפות ונבלות. מדברי רבנים ועסקנים שהשתתפו באסיפה עולה כי לאוזנו של הרב עמר הגיע סיפור מזעזע על מדריך שאמר ל- 60 איש שהיו איתו שהאוכל כשר למהדרין ובאותו שבוע לא הייתה שחיטה כשירה ולא מצא בשר כשר והכשיל את כל הקבוצה באכילת בשר מחנותו של הערבי.

שוב הזדעק הרב אידלמן וזעק "אני אומר לכם כעת משהו קדוש – זעקתו של הרב עמר זו חובתנו להתריע ולומר לציבור להזהר מלאכול במרוקו במקום שאין בו תעודת כשרות מוסמכת ומשגיח צמוד"

כאמור הוציא מרן הראשון לציון שוב הבהרה וחיזוק לדבריו, במכתבו מציין רבה של ירושלים כי מכתבו מכוון למארגני הנסיעות למרוקו שרבים מהם ללא כשרות וללא משגיח צמוד.
מוסיף הרב במכתבו לא התכוונתי ולא התייחסתי לכשרות המקומית כי מעולם לא בדקתי את הכשרות והשחיטה שם.

הרב אידלמן שוהה במרוקו עשרות שנים מאז שלח אותו הרבי זצוק"ל למרוקו. בכולל שבראשותו למדו מאות תלמידי חכמים ומורי הוראה ובניהם רבה של ירושלים הראשל"צ רבי שלמה עמר.

 

מכתב הבהרה שיצא מחדרו של הרב עמר
מכתב הבהרה שיצא מחדרו של הרב עמר