ערכין, דף כ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
(הדף היומי ב-10 דקות)

מסכת ערכין, דף כ"ו - בעברית:       

 

מסכת ערכין, דף כ"ו - באידיש:        

 

מסכת ערכין, דף כ"ו - באנגלית:       

 

מסכת ערכין, דף כ"ו - בצרפתית:       

 

מסכת ערכין, דף כ"ו - בספרדית: