אאא

רבה של שכונת 'נחלת סירוקה' בבני ברק, הגאון רבי יהודה אריה שווארץ, פונה במכתב מיוחד לבנות המקום בבקשה להימנע מלנסוע ברחובות על קורקינט, נסיעה אותה הוא מכנה "פריצת גדרי הצניעות".

את מכתבו פותח הרב מ'קרית הרצוג', מהרבנים הוותיקים בעיר, כך: "בנות ישראל כשרות הן. צנועות הן. בנות מלכים הן. ושומרות על כבודן פנימה כיאות".

"אלא", כותב הרב שווארץ, "שהשטן מתחדש עלינו כל יום בהמצאות שונות ומשונות לקעקע את חומות הצניעות. וכעת עלה בידו לפתות את בנות ציון היקרות לנסוע על קורקינט (חשמלי או רגיל) ברחובות עיר או במסלולים".

ולא רק ילדות קטנות, מדגיש הגרי"א שווארץ: "גם נערות - הלבושות לפי כל דקדוקי ההלכה, ולא מעלות בדעתן להקל ראש בגדרי הצניעות".

הרב שווארץ, כותב המכתב (צילום: יעקב כהן)
הרב שווארץ, כותב המכתב (צילום: יעקב כהן)
הגדלה

"האמת היא, שתופעה זו רחוקה מאוד מדרכן של בנות ישראל הכשרות והצנועות. וכל אישה ובת שיראת השם טהורה פועמת בליבה, מבינה היטב שלא מדובר על חומרה או הידור, אלא על נקודה יסודית ומרכזית בשמירת כבודה וצניעותה".

רב קרית הרצוג מסיים: "צר לנו מאוד שתימצא במחננו בת הפורצת גדר קדושת ישראל. ובזכות צניעותן של בנות ישראל טהורות, עתידים אנו להיגאל".