מחברים נוספים
אוהד שקד-מנדלבוים
איציק סודרי
אלי ישי
אריה דרעי
אריה יואלי
דודי שוומנפלד
דניאל שבקס
הדסה אלפסי
הרב בן ציון נורדמן
הרב חיים אמסלם
הרב יצחק סולובייציק
הרב יצחק שקופ
הרב ישראל אסולין
הרב ישראל פינטו
הרב מנחם מקובר
ח"כ יואב בן צור
חברון גרנביץ
יהודה משי זהב
יואב ללום
יוני לוקסנבורג
יוסף חיים בולטון
יעקב וידר
יעקב ריבלין
יצחק פינדרוס
ישראל שפירא
כיכר השבת
ליפא שמעלצר
מאיר גל
מודי סטילמן
מירי שניאורסון
משה גלסנר
משה גפני
נח טוניק
נתן שקרצ'י
עו"ד אלי מאור
עו"ד רוני פאלוך
רועי לחמנוביץ'
שלהבת חסדיאל
שלמה קוק
שרי ברינר-שיפמן
ישראל שפירא

ישראל שפירא

צירי ועידת 'סן רמו' וה'אור שמח' זצ"להמקור ל'אגרת המזויפת' של ה"אור שמח"י' בחשוון תשפא11
פסקו של הרב אביעד נייגר כי אגרת ה'אור שמח' מזויפת וחס ושלום לחשוב שמקולמוסו נכתבו דברים אלו, גרר ביקורת חריפות אצל הגולשים - אלא שהרב מצא לכך עוד מקור (חרדי)
הרב אלפרט והרבי מגורהקנאים שמחו ב'מלמד' של האדמו"ר מגורט' בחשוון תשפא10
המחנך רבי משה אלפרט מ"עץ חיים" עבר תלאות רבות על-ידי הקנאים, וכאשר זכה ללמד את הרבי מגור, החליט להושיבו בנפרד משאר התלמידים. איך הוא הסביר את הצעד? (חרדים)
הרבנית מסאטמר ליד הרבי בשולחן הכבוד של 'התאחדות הרבנים'הרבנית ב'מזרח': הקמת 'התאחדות הרבנים'ט' בחשוון תשפא7
הגוף הרבני אותו הקים רבי יואל מסאטמר, נגד 'אגודת הרבנים' פרסמה קריאה להתפלל לניצחון המדינה היהודית לפני מלחמת ששת הימים, אך פעלה נגד הציונות בחוזקה (חרדים)
ח"כ משה גפני מעיין במפת ירושלים, לקראת דיון מדיני במליאת הכנסת, בשנת 2000מתי כולם מסכימים שצריך ללמוד גאוגרפיה?ח' בחשוון תשפא1
המחלוקת בין המג"ש למחנך על לימודי גאוגרפיה והיסטוריה בתלמודי התורה, מגיעה לישורת האחרונה, כאשר שני הצדדים מגיעים להסכמה: מתי צריך ללמוד גאוגרפיה? (חרדים, בארץ)
רבי שמעון אגסי והבן איש חיהאם ייתכן שגדול בישראל - טעה וחזר בו?!ז' בחשוון תשפא17
"הבן איש חי התחרט על מעשיו, וטען שפיתו אותו בשקרים", טען רבי שמעון אגסי, כשנלחם נגד בית הספר, בו תמך הבן איש חי בעצמו; האם ייתכן שגדול בישראל טעה? (היסטוריה)
הבן איש חי"תמיכת הבן איש חי בלימודי חול - מתועדת"ו' בחשוון תשפא15
סיכום הפולמוס בין המגיד שיעור למחנך על דברי הבן איש חי על לימודי גאוגרפיה; הגר"ש שפיגל נקט כרש"י על התורה ואילו המחנך הרב בניהו טבילה נקט כחז"ל ממסכת שבת (ארץ)
ההנהגה של 'דגל התורה'סערת ההסתדרות; השקפת 'דגל' השתנתה?ה' בחשוון תשפא40
עשור אחרי שתקפה את ש"ס, סיעה המזוהה עם 'דגל התורה' הצטרפה ל'הסתדרות הציונית'. האם ההשקפה השתנתה? ומה הקשר בין 'החרדים החדשים' ל'רפורמים'... (היסטוריה)
הבן אי שחיהראיה של המגיד שיעור הליטאי מזקני בגדדד' בחשוון תשפא25
המחלוקת החריפה בין המגיש שיעור הליטאי הרב שפיגל למחנך הרב טבילה על דעתו של הבן איש חי בדבר לימודי גאוגרפיה - נמשכת בעוז ומגיע עד לזקני העיר בגדד (היסטורי)
המחלוקת על כדור הארץ ולימודי גאוגרפיההמחלוקת על כדור הארץ ולימודי גאוגרפיהג' בחשוון תשפא2
מה לומדים ממחלוקת אמוראים האם כדור הארץ עומד על שנים עשר עמודים, או שבעה, או על עמוד אחד? ומה דינם של כל לימודי הגאוגרפיה של כדור העולם, בעקבותיה? (היסטוריה)
הבן איש חיהאם דברי הבן איש חי על הגאוגרפיה - זויפו?ב' בחשוון תשפא9
את הציטוט מהבן איש חי, שהיהודים צריכים להתגאות בפני הגויים בחוכמת הגאוגרפיה, הציג ישראל שפירא בפני שניים, שחלוקים - האם הדברים זויפו בידי תלמיד טועה? (היסטוריה)