אאא

בעקבות מקרים רבים, בהם תושבים התלוננו במשטרה על הפרת הנחיות הקורונה, יוצאים בבית הדין האשכנזי המקומי בהוראה להפסיק את התופעה, במקבי להמשך הקפדה על כללי הזהירות מהנגיף.

תחת הכותרת 'אזהרה חמורה', כותבים תחילה חברי בית הדין, כי "חיוב הוא מדאורייתא לשמור על בריאות הגוף והנפש, ולכן חובה גמורה על כל אחד להיזהר מלהיכנס לחשש סכנה, וקל וחומר מלהכניס אחרים לסכנה".

"כבר עוררנו על כך כמה פעמים שצריך לשמור על כל כללי הזהירות שנקבעו על ידי הרופאים המומחים, וחס ושלום לזלזל בזה, ומי שרואה או שסבור שהכללים שנקבעו אינם נשמרים, עליו להעיר ולמחות על כך בדרכה של תורה".

 חתן וכלה בביתר, שנקנסו לאחרונה בגלל "הלשנה" (צילום: מתוך @barditshover)

וכאן באה ההסתייגות: "אולם לאחר שהתרחשו כמה מקרים בעירנו, שאנשים פנו לשלטונות בדברים שאינם נכונים, וגרמו בזה צער, עוגמת נפש ונזקים לבני אדם בחינם, שינינו בזה גדר, כדלהלן: אסור לפנות לשלטונות בעניין זה, ללא היתר מאחד מחברי בית הדין של עירנו ביתר עילית".

לסיום, חברי הבד"ץ בעיר ה'אדומה' ביותר בישראל, מביעים את תקוותם, כי "יהי רצון שבזכות השמירה האיתנה על יסודות היהדות נזכה לברכת והסירותי מחלה מקרבך".

מכתב בית הדין
מכתב בית הדין