אאא

היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט כתב היום (שני) לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, כי הוא מתנגד להוצאתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לנבצרות "בעת הזו".

המדינה הגישה לבג"ץ תגובה מקדמית מטעם היועץ המשפטי לממשלה לעתירה המבקשת להורות כי ראש הממשלה ייצא לנבצרות מתפקידו כראש ממשלה.

לדעתו של היועמ"ש, לפי הנסיבות שיש כיום, אין עילה ממשית להוציא את ראש הממשלה לנבצרות והוא יכול למלא את תפקידו ולכן דין העתירה להידחות.

בתגובת היועמ"ש נכתב. "הוראת החוק המסדירה מצב נבצרות של ראש הממשלה מכוונת בעיקרה למצב דברים בו מתקיימות נסיבות – סובייקטיביות או אובייקטיביות – השוללות באופן מעשי את המשך תפקודו של ראש הממשלה".

"בצד זאת, כפי שצוין בתגובת היועץ המשפטי לממשלה לעתירה משנת 2008 שעסקה במצב נבצרות של ראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט, בגין חקירותיו הפליליות: "הסיטואציה בה ראש הממשלה מכהן בשעה שמתנהלות נגדו מספר חקירות פליליות, עשויה להעלות שאלות באשר ליכולתו למלא את תפקידו – הן בהיבט של יכולתו להקדיש את מלוא זמנו ומרצו בנסיבות אלה לתפקידו התובעני, והן בהיבט של פגיעה באמון הציבור". לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, ככלל, ובשינויים המחויבים, דברים אלו יפים גם לאחר הגשת כתב אישום".

לפיכך, סבור היועמ"ש, כי לא ניתן לשלול באופן קטגורי את האפשרות כי בנסיבות קונקרטיות חריגות, תקום עילת נבצרות תפקודית הנובעת מכך שראש הממשלה הינו נאשם בפלילים.

עוד הוסיף מנדלבליט לצדד נגד הדחתו של נתניהו: "פסיקת בית המשפט הנכבד שבה והדגישה, לאורך שנים ארוכות, את חשיבות ההקפדה על טוהר המידות בקרב נבחרי הציבור. כתב האישום שהוגש נגד ראש הממשלה הוא חמור ביותר, ומייחס לו עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, שאותן עבר, לכאורה, בעת שכיהן כראש ממשלת ישראל".

"בנוסף על כך, ראוי להזכיר גם את קיומן של התבטאויות חריפות של ראש הממשלה נגד מערכת אכיפת החוק, תוך הטלת דופי אישי בגורמים שונים הפועלים במסגרתה, דבר שיש גם בו כדי לפגוע באמון הציבור במערכות החוק והמשפט, בשים לב לכך שהתבטאויות שכאלה באות מצדו של הגורם הבכיר ביותר בהירארכיה השלטונית".

יצוין, כי התגובה הוגשה באמצעות מנהל מחלקת בג"צים עו"ד ענר הלמן, ועוה"ד רן רוזנברג ואודי איתן ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.